Biểu hiện cho thấy bạn là nô lệ của đồng tiền

Biểu hiện cho thấy bạn là nô lệ của đồng tiền

SHARE

Người tiêu tiền cho du lịch, học tập, thưởng thức nghệ thuật… thường hạnh phúc hơn những người là nô lệ của đồng tiền – chỉ biết dùng tiền để mua sắm các món đồ vật chất, theo liệt kê của Life Hack mà báo trẻ thơ sẽ gợi ý dưới đây:

money-001ok-5737-1478442075-2333-1478483966 money-002-1-ok-9792-1478442075 money-003ok-1591-1478484933-6787-1478494992 money-004ok-2649-1478442075 money-005-ok-7883-1478442075 money-006-ok-1936-1478442075-9211-1478484933 money-007-ok-3184-1478442075-4139-1478484933